• બોર્ડની પરીક્ષાનો આજે બીજો દિવસ, ધોરણ 12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓનું આંકડાશાસ્ત્ર તથા ઈતિહાસનું પેપર
  • વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના ખાસ પરીક્ષા કેન્દ્રમાં ધોરણ-12ના ત્રણ કેદીએ પરીક્ષા આપી
  • ગઈકાલે પહેલા દિવસે 9 કેદીઓએ બોર્ડની પરીક્ષા આપી હતી

WatchGujarat. આજે ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડની ધોરણ 10 અને 12ની પરીક્ષાનો બીજો દિવસ છે. જેમાં આજે ધોરણ-12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓનું આંકડાશાસ્ત્ર અને ઈતિહાસનું પેપર છે. રાજ્યભરમાં અનેક લોકો એવા હશે કે જે ઘણો સંઘર્ષ કરીને પરીક્ષા આપી રહ્યા છે. ત્યારે ભણવાની ચાહમાં વડોદરાની મધ્યસ્થ જેલના ખાસ પરીક્ષા કેન્દ્રમાં આજે ત્રણ કેદી પરીક્ષાર્થીઓએ પણ પરીક્ષા આપી હતી.

મળતી વિગતો અનુસાર આજે 2022ની બોર્ડ પરીક્ષાના બીજા દિવસે વડોદરા સેન્ટ્રલ જેલના ખાસ પરીક્ષા કેન્દ્રમાં બારમા ધોરણના ત્રણ કેદી પરીક્ષાર્થીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. આજે આ પરીક્ષાર્થીઓનું ઇતિહાસનું પ્રશ્નપત્ર હતું. આ વિશે મધ્યસ્થ બંદી ગૃહના કેદી કલ્યાણ અધિકારી મહેશ રાઠોડે જાણકારી આપતાં જણાવ્યું કે, આજે ધોરણ-12ના કુલ 5 કેદીઓ પરીક્ષા આપવાના હતા. પરંતુ આ 5 પૈકી એક કેદી જેલમુક્ત થઈ જવાને લીધે પરીક્ષા આપવા માટે હાજર રહી શક્યો ન હતો. જ્યારે બીજા એક કેદી પરીક્ષામાં ગેરહાજર રહ્યાં હતા. જેથી ત્રણ કેદીઓએ ધોરણ-12ની પરીક્ષા આપી હતી.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, અન્ય જિલ્લાની જેલના કેદી પરીક્ષાર્થીઓને વડોદરા જેલના પરીક્ષા કેન્દ્ર ખાતે નિર્ધારિત જાપ્તા હેઠળ લાવવામાં આવે છે. તેમજ પરીક્ષા ચાલતા સુધી મધ્યસ્થ જેલમાં જ તેમને રહેવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આજે પરીક્ષા આપનાર ત્રણ કેદીમાંથી બે કેદીઓ સજાયાફતા હતા અને એક નડિયાદથી પરીક્ષા આપવા આવેલા કાચા કામના કેદી છે. ગઈકાલે બોર્ડની પરીક્ષાના પહેલા દિવસે 9 કેદીઓએ પરીક્ષા આપી હતી. જેમાં વડોદરાના સ્થાનિક 3 કેદી હતા, જ્યારે નડિયાદના 2 અને ભરૂચના 4 કેદી પરીક્ષાર્થીઓ હાજર હતા.

જોકે 4 કેદીઓએ બોર્ડની પરીક્ષાનું ફોર્મ ભર્યા પછી પરીક્ષા આપી ન હતી. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે આજે માત્ર ધોરણ-12 કોમર્સના વિદ્યાર્થીઓનું જ આંકડાશાસ્ત્ર અને ઈતિહાસનું પેપર હતું. જ્યારે ધોરણ 10 અને 12 સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને રજા હતી.

Facebook Comments Box

Videos

Our Partners