અગ્નિ-5

અગ્નિ-5 બેલેસ્ટિક મિસાઈલનું અબ્દુલ કલામ દ્વીપ પર સફળ પરીક્ષણ, 5000 કિમી સુધી મારવામાં સક્ષમ

ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (DRDO) એ બુધવારે તેની અગ્નિ-5 બેલેસ્ટિક મિસાઈલનું સપાટીથી જમીનથી જમીનપર પ્રહાર કરવાની ક્ષમતા સાથે સફળતાપૂર્વક…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud