24/07/2020

સીધી વાત/ પીઢ પત્રકાર જીતુ પંડ્યાની સીધી વાતની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ? જાણો લેખકના મનની વાત

સોમવારથી Watch Gujarat પર શરૂ થઈ રહેલી સીધી વાતના લેખકે પુસ્તકમાં વ્યક્ત કરેલી ભાવના અત્રે પ્રસ્તુત છે.  ‘સીધી વાત’ એટલે…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud