36

#વડોદરા – SSG હોસ્પિટલમાં 36 દિવસની મેરેથોન સારવાર બાદ કોરોના વોરીયર ડો.મહેશ પટેલ કોરોના મુક્ત થયા

69 વર્ષની ઉંમરના આ તબીબ કહે છે કે સયાજી હોસ્પિટલના તબીબો અને સ્ટાફ મારા જેવા વડીલ દર્દીઓની પોતાના માતાપિતાની લેતા…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud