assistants

#Vadodara – સરકારી નર્સિંગ કોલેજના આચાર્યએ 24 કલાકમાં 1700 વિદ્યાર્થીની નર્સિંગ સહાયક માટે પસંદગી, તાલીમ અને નિમણૂંકનું કામ પૂરું કર્યું

15 જેટલી સરકારી અને ખાનગી કોલેજોમાં પસંદગી કરી ફરજ પરસ્તી, ઝડપ અને કાર્ય કુશળતા સાચે જ દાદને પાત્ર છે WatchGujarat.…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud