filmed

#વડોદરા – હું સદગુરૂ છું, મારી સેવા કરવાથી તમે સતલોકમાં જશો, કહી પાખંડી પ્રશાંત છોકરીઓને વાસનાનો શિકાર બનાવતો

પ્રશાંત પોતે બગલામુખીનો સાધક હોવાનો દાવો કરીને અનેક લોકોને પોતાનો શિકાર કરાતો શિષ્યાને રૂમમાં બોલાવવાનો સંદેશો સાઘક પાસે પહોંચાડતો  જાણ…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud