ongoing

#Vadodara – પશુઓ માટે આધારકાર્ડ અને હેલ્થ કાર્ડ ગણાતા : એક લાખ ગાય – ભેંસને ટેગ લગાડવામાં આવ્યા

ભારત સરકારના રાષ્ટ્રીય પશુ રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ હેઠળ જિલ્લામાં ગાય અને ભેંસ વર્ગના પશુઓ માટે આધારકાર્ડ અને હેલ્થ કાર્ડ બની…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud