Pharma’s

#AHMEDABAD – PM મોદીએ ઝાયડસ ફાર્માની ઝાયકોવ-ડી રસીની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું

ઝાયડસફાર્માની ઝાયકોવ-ડી વૅક્સિનનું 30 જેટલા લોકો પર પરીક્ષણ કરવામાં આવશે. આ વૅક્સિનનું ઉંદર જેવા પ્રાણીઓ પર પરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું, જેમાં…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud