• સાવલી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને રૂ. 27,689ની રકમ સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવા સુચના
  • સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી દ્વારા ઓડિટની કામગીરીમાં જરૂરી હિસાબી રેકોર્ડ ઓડિટ માહિતી આપી ન હતી
  • ઓડિટર અને તેના કર્મચારીના વ્યય થયેલા માનવદિનનો પગાર ભથ્થા તથા મુસાફરી વ્યય થયેલા દિવસોનું આર્થિક નુકસાન ચૂકવવા સુચના
  • નગરપાલિકાઓના પ્રાદેશિક કમિશનર એ કારણ દર્શક નોટિસ આપી ચીફ ઓફિસર પાસે ખુલાસો માગ્યો

WatchGujarat. વડોદરા જિલ્લાની નગરપાલિકાઓના પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા સાવલી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને રૂ. 27,689ની રકમ સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવા સુચના આપવામાં આવી છે. મળતી વિગતો અનુસાર ગુજરાત સરકારના સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી દ્વારા ઓડિટની કામગીરીમાં જરૂરી હિસાબી રેકોર્ડ ઓડિટ સમક્ષ રજૂ કરવાની જવાબદારીમાં ચીફ ઓફિસરે નિષ્કાળજી રાખી હતી. જરૂરી મહિતી ન આપતા પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.

ગુજરાતની નગરપાલિકાઓ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનનું ઓડિટ સહાયક નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબ ની કચેરી દ્વારા કરવાનો નિયમ રાજ્ય સરકારે બનાવ્યો છે. આધારે દર વર્ષે નગરપાલિકાઓ અને કોર્પોરેશનોનું ઓડિટ કરવામાં આવે છે. પરંતુ વડોદરા જિલ્લાની સાવલી નગરપાલિકાનું ઓડિટ છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કરવામાં આવતું નથી. એટલું જ નહી અહિંના ચીફ ઓફિસર દ્વારા જરૂરી હિસાબી રેકોર્ડ ઓડિટર સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવતા ન હોવાની માહિતી સામે આવી હતી. પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર સાવલીના ચીફ ઓફિસરની આ નિષ્કાળજીને ધ્યાનમાં રાખીને નગરપાલિકાઓના પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા ચીફ ઓફિસરને કારણ દર્શક નોટિસ આપી છે.

અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા ઓડિટર અને તેના કર્મચારીના વ્યય થયેલા માનવદિન નો પગાર ભથ્થા તથા મુસાફરી વ્યય થયેલા દિવસોનું રૂ.27,689 આર્થિક નુકસાન સાવલી નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરને સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવવા સુચના આપવામાં આવી છે. એટલું જ નહીં આ રકમ સરકારી તિજોરીમાં જમા કરાવી ચલણની એક નકલ પ્રાદેશિક કમિશનરની કચેરીમાં મોકલવા માટે પણ આદેશ કરાયો છે. પ્રાદેશિક કમિશનર દ્વારા ચીફ ઓફિસર પાસેથી તેમની વિરૃદ્ધ ખાતાકીય પગલાં કેમ ન ભરવા એ અંગે પણ પાંચ દિવસમાં લેખિત ખુલાસો માગ્યો છે. જો ચીફ ઓફિસર આ સુચનાનુ પાલન નહીં કરે તો તેમની સામે કાર્યવાહી કરાશે તેવું પણ આ નોટિસમાં જણાવ્યુ હતું.

નિષ્કાળજી રાખનાર આ સાવલીના ચીફ ઓફિસરને પ્રાદેશિક કમિશનરે બાણમાં લીધા હતા. અને કારણ દર્શક નોટિસમાં જણાવ્યું હતું કે, સાવલી નગરપાલિકાનું વર્ષ 2019-20નું હિસાબોનું ઑડિટ સહાયક નિરીક્ષક સ્થાનિક ભંડોળ હિસાબની કચેરી વડોદરા દ્વારા તારીખ 23/ 9/ 2021 દરમિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ઓડિટ દરમિયાન વર્ષ 2019-20નું તમામ હિસાબી રેકોર્ડ ઓડિટર સમક્ષ રજૂ કરવાની જવાબદારી ચીફ ઓફિસરની હોવા છતાં તેઓએ ઓડિટ દ્વારા આપવામાં આવેલા રેકોર્ડ રજુ કરવા અને માહિતી નું રેકોર્ડ રજૂ કર્યું નથી. ઓડિટરે હિસાબી રેકોર્ડ વારંવાર માંગ્યો છતાં આપવામાં આવ્યો નથી. જેથી જિલ્લા સહાયક નિરીક્ષકની કચેરી વડોદરા દ્વારા તારીખ 30 /9 /2021 ના રોજ પત્ર લખી આ બાબતનું ધ્યાન દોરી જવાબદાર સામે પગલાં ભરવા જણાવ્યું હતું.

મહત્વનું છે કે નગરપાલિકાના પ્રાદેશિક કમિશનરએ કારણ દર્શક નોટિસમાં ચીફ ઓફિસરને બેદરકારી દાખવવા બદલ ફીટકાર લગાવી હતી. જેમાં તેમણે જણાવ્યું છે કે, ઓડિટમાં હિસાબી રેકોર્ડ રજૂ નહીં કરવું એ ગંભીર બાબત છે. આવી ગંભીર બાબત હોવા છતાં તમે ઓડિટમાં રેકોર્ડ રજૂ નહીં કરી ફરજ પ્રત્યે ગંભીર બેદરકારી દાખવી છે. ઓડિટ શરૂ થયા પછી છ દિવસ સુધી કોઈ રેકોર્ડ રજૂ નહીં કરવાને કારણે મુલત્વી રાખવા આપના દ્વારા જણાવેલ છે.

Facebook Comments Box

Videos

Our Partners