November 11 2020

#કમઅક્કલ સાદર કરે છે હિમાંશુ પટેલ “સૂર્યમાં સૂર્ય હલબલે, મૃગજળમાં સમગ્ર દૃષ્ટિ, હું એકાએક બાહ્ય પ્રવૃત્તિ.”

ઉમળકાની તરસને ઉમળકાનો ઓડકારની વચમાં ક્યારેક અંતરસ ઉમેરાય ત્યારે વતન તરફ વળવું. અતિત રાગ અનેક સજૅકોને ફળ્યો છે ને ફળતો…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud