Population

AMCના પાપે અમદાવાદના જાહેર રસ્તાઓ પર 17 હજાર ખાડા હજરા હજુર

અમદાવાદ કોર્પોરેશનના ચોપડે નોંધાયેલા આકડા પ્રમાણે 30 ઓગસ્ટ સુધી શહેરમાં કુલ 17 હજારથી વધુ ખાડા થઇ ગયા છે ખાડા પુરવાના…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud