stationery

WASTE માંથી ‘THE BEST’ : પર્યાવરણ બચાવવા માટે યુવાસાહસિકોએ રીસાયકલ પેપરમાંથી બનાવી પેન, પેપર અને ડાયરી

રાજકોટવાસીઓએ બનાવી અનોખી એવી વેસ્ટ પેપરના રીસાઇકલીંગમાંથી કિફાયતી ઇકો ફ્રેન્ડલી બોલપેન “યુઝ એન્ડ થ્રો”ની વિભાવનાના સાંપ્રત સમયે “યુઝ એન્ડ ગ્રો”…

Videos

Our Partners

Allianz Cloud